Framdrift

Her er prosjektet delt opp i forprosjekt med 3 faser (i, ii og iii) fulgt av 6 prosjektfaser. Dette er tilpasset årshjulet til UH-institusjonene. Jobb med plattformjusteringer skjer gjennom hele løpet.

  • 2019-I: Digital fagdag OsloMet (28.02)
  • 2019-II: Læringsfestival, NTNU (06.-07.05)
  1. 2019-III: Tilpasse eksisterende ressurser (online, trykt) , design av fem basiseksempler på studentaktiv veiledning
  2. 2019-IV: Prototyping, nettverksavtaler (konkretisere prosjektkontrakt), innholdsutvidelse, plattformtilpasning.
  3. 2020-II: Realisert 5 eksempler FASE 1, forberede FASE 2
  4. 2020-III: Detaljert plan m/avtaler FASE 2
  5. 2021-I: Gjennomført FASE 2. Begynnende analyse m/designprinsipper
  6. 2021-II: Leveranse erfaringsanalyse og designprinsipper, formidling, revisjon PISA-kurset