POS-formater

 1. Ferdighetstrening – Observasjon – Analyse med tilbakemelding.
 2. Case
  • Som studieobjekt. Veiledet oppgaveløsning.
  • Som skript for rollespill – Observasjon – Analyse med tilbakemelding.
 3. Kunnskspsinnhenting – Sammenfatning – Presentasjon. Tilbakemelding på hvert trinn.
 4. Pretest + PBL-strukturert oppgaveløsning med veilefning.
 5. Student-dreven PPI-utvikling.
 6. Puggeøvelse (mnemonic) med analyse.
 7. PPI for problemstrukturering/analyse.
 8. Spillaktig interaktiv problemløsning med veiledet refleksjon.