Introduksjon

Mikromaster.no er første utkast til nettsted for et prosjektsamarbeid med utspring i NUDGE – Norwegian User and Developent Group Edx. 

Prosjektet utvikler og utforsker samarbeid i et Norgesnett rundt åpne og nasjonalt rettede digitale læreverk og MOOCs på Open edX-plattformen. Disse læreverkene utformes slik at de skal kunne gis ekvivalens i utdanningsinstitusjonenes egne studieprogrammer.

Som et første eksempel fokuserer vi på veiledning og coaching.